PHÚ BÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

KCN PHÚ BÀI,PHƯỜNG PHÚ BÀI, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM

Tel: +84-234- 3863240/ 3863355/ 3863367;                    Fax: +84-234- 3863363;

Email: sales@phubaispinning.com; Website: www.phubaispinning.com

   – Tổng Giám đốc: Bà Trần Thị Kim Chi

   – Năng lực: 50,160 cọc sợi

   – Các sản phẩm chính: Sợi pha TCCm & TCCd (65/35), CVCm & CVCd (52/48 hoặc 60/40), 100% CoCd

   – Sản phẩm mới: Cotton/Modal (50/50 hoặc 60/40)

   – Chi số: Ne 16/1 ~ Ne 45/1, Ne 16/2 ~ Ne 45/2 

STT
MÔ TẢ MÁY MÓC, THIẾT BỊSỐ LƯỢNGGHI CHÚ
A.CUNG BÔNG - XƠ
1Dây chuyền bông Cotton, hãng chế tạo Trutzschler – Đức02 Máy- Có máy loại xơ lạ Vision Shield Direct Mpix, hãng chế tạo Jossi – Thụy Sĩ
2Dây chuyền xơ Polyester, hãng chế tạo Trutzschler – Đức02 Máy- Có máy loại xơ lạ SP-FPU, hãng chế tạo Trutzschler – Đức
B.MÁY CHẢI THÔ29 Máy
1Máy chải thô DK903, hãng chế tạo Trutzschler – Đức13 Máy
6 máy chải thô Cotton + 7 máy chải thô Polyester
2Máy chải thô TC-03, hãng chế tạo Trutzschler – Đức08 Máy
5 máy chải thô Cotton + 3 máy chải thô Polyester
3Máy chải thô JFA226, hãng chế tạo Saurer Jintan – Trung Quốc01 Máy
1 máy chải thô Polyester
4Máy chải thô JFA226A, hãng chế tạo Saurer Jintan – Trung Quốc01 Máy
1 máy chải thô Polyester
5Máy chải thô JSC228A, hãng chế tạo Saurer Jintan – Trung Quốc03 Máy
3 máy chải thô Polyester
6Máy chải thô JSC228A, hãng chế tạo Saurer Jintan – Trung Quốc03 Máy
3 máy chải thô Polyester
C.MÁY GHÉP30 Máy
1Máy ghép thường SB-D10, hãng chế tạo Rieter – Thụy Sĩ07 Máy
2Máy ghép tự động RSB-D30, hãng chế tạo Rieter – Thụy Sĩ05 Máy
3Máy ghép thường Model FA306, hãng chế tạo Shenyang Hongda – Trung Quốc12 Máy
4Máy ghép tự động Model DX8-LT, hãng chế tạo Hara/Toyota – Nhật Bản03 Máy
5Máy ghép thường Model FA316B, hãng chế tạo Qingdao YunLong Textile Machinery - Trung Quốc03 Máy
D.MÁY CUỘN CÚI
02 Máy
1Máy cuộn cúi E32, hãng chế tạo Rieter – Thụy Sĩ
01 Máy
2Lap Former Model SL100, by Hara/Toyota – Japan01 Máy
E.MÁY CHẢI KỸ
14 Máy
1Máy chải kỹ E62, hãng chế tạo Rieter – Thụy Sĩ06 Máy
2Máy chải kỹ Model VC-5A, hãng chế tạo Hara/Toyota – Nhật Bản04 Máy
3Máy chải kỹ Model HY-68, hãng chế tạo Jiangsu Hongyuan – Trung Quốc02 Máy
4Máy chải kỹ Model JSFA388, hãng chế tạo Jiangsu Kaigong – Trung Quốc02 Máy
F.MÁY SỢI THÔ
10 Máy
1Máy sợi thô F11- hãng chế tạo Rieter (144 cọc/máy), hãng chế tạo Rieter – Thụy Sĩ04 Máy
2Máy sợi thô Model TJFA458A (120 cọc/máy), hãng chế tạo Tianjin Hongda – Trung Quốc
04 Máy
3Máy sợi thô SAURER ZINSER 668 (144 cọc/máy), hãng chế tạo Zinser – Đức02 Máy
G.MÁY SỢI CON
65 Máy
1Máy sợi con G33 (1200 cọc/máy), hãng chế tạo Rieter – Thụy Sĩ25 Máy
2Máy sợi con Model FA506-504 (504 cọc/máy), hãng chế tạo Jingwei – Trung Quốc20 Máy
3Máy sợi con Model FA528-504 (504 cọc/máy), hãng chế tạo Shanxi Jingwei Heli – Trung Quốc20 Máy
H.MÁY ĐÁNH ỐNG TỰ ĐỘNG
17 Máy
- Có bộ cắt lọc bằng điện tử của hãng Loepfe: TK830, TK930S và Zenit-S
1Máy đánh ống tự động Model 7V-II (60 cọc/máy), hãng chế tạo Murata – Nhật Bản
05 Máy
2Máy đánh ống tự động Model No.21C (60 cọc/máy), hãng chế tạo Murata – Nhật Bản11 Máy
3Máy đánh ống tự động Model QPRO (60 cọc/máy), hãng chế tạo Murata – Nhật Bản01 Máy
I.MÁY ĐẬU SỢI
05 Máy
1Máy đậu sợi (100 cọc/máy), hãng chế tạo SSM – Thụy Sĩ02 Máy
2Máy đậu sợi Model No. 23 (120 cọc/máy), hãng chế tạo Murata – Nhật Bản03 Máy
J.MÁY XE SỢI TFO
33 Máy
1Máy xe sợi TFO Type VT-S-09-0 (176 cọc/máy), hãng chế tạo Volkman/Saurer – Đức12 Máy
2Máy xe sợi TFO Model No. 363-II (120 cọc/máy), hãng chế tạo Murata – Nhật Bản07 Máy
3Máy xe sợi TFO Model No. 363 (120 cọc/máy), hãng chế tạo Murata – Nhật Bản12 Máy
4Máy xe sợi TFO Model ZXD 128 (144 cọc/máy), hãng chế tạo Zhejiang Zongxin – Trung Quốc02 Máy