LIÊN HỆ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

  • Phòng kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu:

          –  Bà Lê Thị Quê Hương – Phó Tổng giám đốc 

               Điện thoại: +84-234- 3863355/3863353 / DĐ : 0988660055

              Website: www.phubaispinning.com

              E-mail: sales@phubaispinning.com

  • Phòng kế toán:

           – Bà Hoàng Thái Trúc – Trưởng phòng kế toán – tài chính

              Điện thoại: +84-234- 3863367 /

              Email: ketoan@phubaispinning.com

  • Phòng hành chính:

            Email: info@phubaispinning.com

            Điện thoại: +84-234- 3863240

            Fax: +84-234-3863363

 

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp