SẢN PHẨM

SỢI ĐƠNSỢI XE
SỢI COTTONSỢI COTTON
SỢI VISCOSESỢI VISCOSE
SỢI POLYESTERSỢI POLYESTER
SỢI CVCSỢI CVC
SỢI TCSỢI TC
SỢI TRSỢI TR
SỢI MODAL